TERMINARZ

PRZEDŁUŻONY TERMIN DO 15.10.2023 do godziny 23:59 – ostateczny termin złożenia drogą elektroniczną kart zgłoszeniowych i dokumentacji fotograficznej zgłaszanych prac

19-23.10.2023 – weryfikacja nadesłanej dokumentacji prac i dopuszczenie do konkursu (pierwsza selekcja – komisja konkursowa)

23.10.2023 – ogłoszenie listy osób i prac zakwalifikowanych do konkursu

10.11.2023 – ostateczny termin dostarczenia prac dopuszczonych do konkursu

14.11.2023Obrady Jury 7. SBMFR ‘2023 (druga selekcja) – wyłonienie laureatów konkursu

18:00, 06.12.2023 – wernisaż wystawy konkursowej oraz publiczne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień, Słodownia+1, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, Poznań

18:00, 18.01.2024 – wernisaż wystawy prac laureatów, Galeria Duża Scena, ul. Wodna 24, Poznań