STUDENCKIE BIENNALE MAŁEJ FORMY RZEŹBIARSKIEJ IM. PROF. JÓZEFA KOPCZYŃSKIEGO
WYDZIAŁ RZEŹBY
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY
im. Magdaleny Abakanowicz
w Poznaniu

Trwają prace nad 7. Edycją Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej. Szczegóły wkrótce.

I. Cele konkursu

 1. Kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów wyższych szkół artystycznych.
 2. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej.
 3. Promowanie twórczości artystycznej.

II. Warunki konkursu

Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszeniowa zostanie opublikowana wkrótce.

Poniżej podstawowe informacje na temat konkursu.

Przebieg konkursu:

 • etap 1 (09.10.2023) – termin złożenia drogą elektroniczną kart zgłoszeniowych i dokumentacji fotograficznej zgłaszanych prac (e-mail: sbmfr@uap.edu.pl, format zdjęć ok. 2400/1600 pikseli – A5 300 dpi),
 • etap 2 (19-23.10.2023) – weryfikacja nadesłanej dokumentacji prac i dopuszczenie do konkursu (pierwsza selekcja – komisja konkursowa),
 • etap 3 (23.10.2023) – ogłoszenie listy osób i prac zakwalifikowanych do konkursu.
 • etap 4 (10.11.2023) – ostateczny termin dostarczenia prac dopuszczonych do konkursu.
 • etap 5  – Obrady Jury 7. SBMFR ‘2023* (druga selekcja) – wyłonienie laureatów konkursu.
 • etap 6  – Wystawa konkursowa* – publiczne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień.

 * Szczegółowa data i miejsce zostaną upublicznione w późniejszym terminie.

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy studentów oraz absolwentów maksymalnie do roku od uzyskaniu tytułu magistra lub licencjata uczelni wyższych o profilu artystycznym lub uczelni, które posiadają kierunki artystyczne.
  (Kategoria – licea plastyczne – uczniów klas dyplomowych szkół średnich o profilu plastycznym)
 2. W biennale mogą brać udział tylko prace powstałe w trakcie studiów z pominięciem magisterskich prac dyplomowych (nd. „Kategoria – licea plastyczne”).
 3. Format realizacji nie większy niż 40x40x40 cm wysokości (Komisja zastrzega sobie prawo do dopuszczenia pracy o większym formacie po uprzednim złożeniu stosownej dokumentacji).
 4. Medal i plakieta nie większa niż 30×30 cm (Komisja zastrzega sobie prawo do dopuszczenia pracy o większym formacie po uprzednim złożeniu stosownej dokumentacji).
 5. Prace o tematyce dowolnej.

III. Informacje organizacyjne

 1. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się drogą elektroniczną na adres e – mail: sbmfr@uap.edu.pl
 2. Wernisaż i publiczne ogłoszenie wyników : Wystawa konkursowa* – publiczne ogłoszenie wyników.

   * Szczegółowy termin i miejsce wernisażu wystawy konkursowej  zostanie upubliczniony po obradach Komisji Jury 7. SBMFR ‘2023

 3. Wszelkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej biennale.rzezba-uap.pl

IV. Rozstrzygnięcie konkursu.

1. Kwalifikację prac dopuszczonych do konkursu dokona Komisja Konkursowa składająca się z trzech komisarzy konkursu.

2. W skład jury, które dokona ostatecznej oceny prac, wejdą przedstawiciel rodziny Kopczyńskich oraz zaproszeni artyści.

3. Przyznane zostaną nagrody*

*Szczegółowa liczba i pula nagród opublikowana zostanie w późniejszym terminie.

4. Uczestnicy konkursu, zostaną zawiadomieni o przyznanych nagrodach i wernisażu wystawy konkursowej i pokonkursowej, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody.

5. Informacja o laureatach będzie też można odnaleźć na stronie biennale.rzezba-uap.pl

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości i ilości przyznawanych nagród.

 V. Postanowienia końcowe

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ REGULAMINU W KAŻDYM CZASIE, W RAZIE ZAISTNIENIA SZCZEGÓLNYCH UZASADNIAJĄCYCH TO OKOLICZNOŚCI.


Komisarze konkursu 7. SBMFR 2023_ mgr Izabela Grudzińska_ mgr Martyna Pająk_ mgr Konrad Smela_