STUDENCKIE BIENNALE MAŁEJ FORMY RZEŹBIARSKIEJ IM. PROF. JÓZEFA KOPCZYŃSKIEGO
WYDZIAŁ RZEŹBY
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY
im. Magdaleny Abakanowicz
w Poznaniu

I. Cele konkursu i nagrody

  1. Kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów wyższych szkół artystycznych.
  2. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej.
  3. Promowanie twórczości artystycznej

Łączna pula nagród w 7SMBFR 2023 wynosi ponad 20 000 PLN !

NAGRODY

GRAND PRIX w kategorii „Mała forma rzeźbiarska” – 4000 PLN*

GRAND PRIX w kategorii „Medal i płaskorzeźba” – 4000 PLN*

Nagroda Specjalna Dziekana Wydziału Rzeźby UAP – 2000 PLN*

Nagroda w kategorii „Licea Plastyczne” – INDEKS Wydziału Rzeźby UAP

Nagrody Specjalne Partnerów:

J.M. Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – 1200 PLN*

J.M. Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – 1500 PLN*

J.M. Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – 1500 PLN*

J.M. Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – 1200 PLN*

J.M. Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – 1500 PLN*

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – 1500 PLN*

Burmistrza Gminy Mosina – 2000 PLN*

Galerii Sztuki w Mosinie – Indywidualna wystawa prac laureata

Odlewni Artystycznej GARSTKA STUDIO w Szymanowie – Odlew z brązu

wybranej realizacji studenckiej

Contemporary Lynx – Publikacja na łamach magazynu

*Podane wartości są kwotami brutto.

II. Warunki konkursu

Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszeniowa w zakładce DO POBRANIA.

Poniżej podstawowe informacje na temat konkursu.

Przebieg konkursu:

  • etap 1 (09.10.2023) – termin złożenia drogą elektroniczną kart zgłoszeniowych i dokumentacji fotograficznej zgłaszanych prac (e-mail: sbmfr@uap.edu.pl, format zdjęć ok. 2400/1600 pikseli – A5 300 dpi),
  • etap 2 (19-23.10.2023) – weryfikacja nadesłanej dokumentacji prac i dopuszczenie do konkursu (pierwsza selekcja – komisja konkursowa),
  • etap 3 (23.10.2023) – ogłoszenie listy osób i prac zakwalifikowanych do konkursu.
  • etap 4 (10.11.2023) – ostateczny termin dostarczenia prac dopuszczonych do konkursu.
  • etap 5  – Obrady Jury 7. SBMFR ‘2023* (druga selekcja) – wyłonienie laureatów konkursu.
  • etap 6  – Wystawa konkursowa* – publiczne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień.

 * Szczegółowa data i miejsce zostaną upublicznione w późniejszym terminie.

  1. Do udziału w konkursie zapraszamy studentów oraz absolwentów maksymalnie do roku od uzyskaniu tytułu magistra lub licencjata uczelni wyższych o profilu artystycznym lub uczelni, które posiadają kierunki artystyczne.
    (Kategoria – licea plastyczne – uczniów klas dyplomowych szkół średnich o profilu plastycznym)
  2. W biennale mogą brać udział tylko prace powstałe w trakcie studiów z pominięciem magisterskich prac dyplomowych (nd. „Kategoria – licea plastyczne”).
  3. Format realizacji nie większy niż 40x40x40 cm wysokości (Komisja zastrzega sobie prawo do dopuszczenia pracy o większym formacie po uprzednim złożeniu stosownej dokumentacji).
  4. Medal i plakieta nie większa niż 30×30 cm (Komisja zastrzega sobie prawo do dopuszczenia pracy o większym formacie po uprzednim złożeniu stosownej dokumentacji).
  5. Prace o tematyce dowolnej.

III. Informacje organizacyjne

  1. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się drogą elektroniczną na adres e – mail: sbmfr@uap.edu.pl lub telefonicznie +48 782810975.
  2. Wernisaż i publiczne ogłoszenie wyników na Wystawie Konkursowej*

     * Szczegółowy termin i miejsce wernisażu wystawy konkursowej  zostanie upubliczniony po obradach Komisji Jury 7. SBMFR ‘2023

  3. Wszelkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej biennale.rzezba-uap.pl

IV. Rozstrzygnięcie konkursu.

1. Kwalifikację prac dopuszczonych do konkursu dokona Komisja Konkursowa składająca się z trzech komisarzy konkursu.

2. W skład jury, które dokona ostatecznej oceny prac, wejdą przedstawiciel rodziny Kopczyńskich oraz zaproszeni artyści.

3. Przyznane zostaną nagrody. Szczegółowe informacje powyżej.

4. Uczestnicy konkursu, zostaną zawiadomieni o przyznanych nagrodach i wernisażu wystawy konkursowej i pokonkursowej drogą mailową.

5. Informacja o laureatach będzie też można odnaleźć na stronie biennale.rzezba-uap.pl oraz Facebook SBMFR.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości i ilości przyznawanych nagród.

 V. Postanowienia końcowe

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ REGULAMINU W KAŻDYM CZASIE, W RAZIE ZAISTNIENIA SZCZEGÓLNYCH UZASADNIAJĄCYCH TO OKOLICZNOŚCI.


Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wystawie 6. Edycji Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej oraz wystawie towarzyszącej Profesora Józefa Kopczyńskiego.

Loading…
Loading…

Komisarze konkursu 7. SBMFR 2023_ mgr Izabela Grudzińska_ mgr Martyna Pająk_ mgr Konrad Smela_