STUDENCKIE BIENNALE MAŁEJ FORMY RZEŹBIARSKIEJ IM. PROF. JÓZEFA KOPCZYŃSKIEGO
WYDZIAŁ RZEŹBY
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY
im. Magdaleny Abakanowicz
w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy do wirtualnego zwiedzania wystawy konkursowej!

Loading…

Wystawa Laureatów 7. Edycji Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego
Galeria Duża Scena UAP, ul. Wodna 24
Wernisaż: 18.01.2024, g. 18.00

18.01 – 4.02.2024

Udział w wystawie laureatów biorą:
Agnieszka Sowińska, Magdalena Gołaszewska, Anna Myszkowiak, Anika Naporowska, Kacper Atłasik, Maja Kozłowska, Bogdan Popardowski, Maja Kisiel, Marta Lewandowska, Marcin Rockstein, Jan Jaworski-Brach, Julia Baranowska, Kinga Grossmann, Gilbert Bińkowski

Komisarze konkursu oraz kuratorzy wystawy: mgr Izabela Grudzińska, mgr Martyna Pająk, mgr Konrad Smela

Zapraszamy!


W 7 edycji SBMFR 

149 osób zgłosiło łącznie 307 prac.

Do oceny jury dopuszczono

62 prace od 48 uczestników.

Jury w składzie:

prof. Ludmiła Ostrogórska, prof. dr hab. Jan Tutaj, dr Przemysław Druszcz,

dr Aleksandra Mazurkiewicz, dr hab. Michał Staszczak, dr hab. Maciej Aleksandrowicz,

dr hab. Małgorzata Kopczyńska-Matusewicz, dr hab. Igor Mikoda

oraz członkowie podkomisji:

Burmistrz Gminy Mosina Dominik Michalak, Dyrektor Galerii Sztuki w Mosinie 

Dorota Strzelecka, Piotr Garstka z Odlewni Garstka Studio w Szymanowie

nagrodziło 15 wybranych prac. 

Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową o przyznanych nagrodach.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się na wernisażu wystawy konkursowej:

godzina 18:00 , dnia 06.12.2023 , Słodownia+1, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, Poznań

Udział w wystawie konkursowej biorą:

Aftanas Mateusz, Anioł Justyna, Atłasik Kacper, Baranowska Julia

Bałdowska Aleksandra, Bińkowski Gilbert, Blachnierek Urszula

Brzęczek Oliwia, Celej Natalia, Chodzińska Maria, Cieślik Janina, 

Gałamon Julia, Gizicka Laura, Gołaszewska Magdalena

Grossmann Kinga, Jaklik Jędrzej, Jaworski-Brach Jan

Kisiel Maja, Kmiecik Kamila, Kozłowska Maja, Krawczyk Hubert

Książek Emilia, Lewandowska Marta, Leśniak Monika

Mandziak Anna, Myszkowiak Anna, Naporowska Anika

Nowak Gabriela, Pachliński Ireneusz, Pilarska Anna Maria

Pilich Zofia, Polikowska Agata, Popardowski Bogdan, 

Rockstein Marcin, Sawicka Magdalena, Skrzypiec Bartosz

Sobierajska Julia, Sowińska Agnieszka, Stachura Cezary

Stefaniak Angelika, Szpecher Wiktoria, Szpilka Laura

Tarapata Kamila, Tańska Lidia, Thiel Mikołaj

Tomkowicz Miłosz, Treppa Weronika, Zając Beata

Dziękujemy za duże zainteresowanie biennale i gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Komisarze konkursu oraz kuratorzy wystawy: mgr Izabela Grudzińska, mgr Martyna Pająk, mgr Konrad Smela

I. Cele konkursu i nagrody

 1. Kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów wyższych szkół artystycznych.
 2. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej.
 3. Promowanie twórczości artystycznej

Łączna pula nagród w 7SMBFR 2023 wynosi ponad 20 000 PLN !

NAGRODY

GRAND PRIX w kategorii „Mała forma rzeźbiarska” – 4000 PLN*

GRAND PRIX w kategorii „Medal i płaskorzeźba” – 4000 PLN*

Nagroda Specjalna Dziekana Wydziału Rzeźby UAP – 2000 PLN*

Wyróżnienie Dziekana Wydziału Rzeźby UAP – 1000 PLN*

Nagroda w kategorii „Licea Plastyczne” – INDEKS Wydziału Rzeźby UAP

Nagrody Specjalne Partnerów:

J.M. Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – 1200 PLN*

J.M. Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – 1500 PLN*

J.M. Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – 1500 PLN*

J.M. Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – 1200 PLN*

J.M. Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – 1500 PLN*

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – 1500 PLN*

Burmistrza Gminy Mosina – 2000 PLN*

Galerii Sztuki w Mosinie – Indywidualna wystawa prac laureata

Odlewni Artystycznej GARSTKA STUDIO w Szymanowie – Odlew z brązu

wybranej realizacji studenckiej

Contemporary Lynx – Publikacja na łamach magazynu

*Podane wartości są kwotami brutto.

II. Warunki konkursu

Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszeniowa w zakładce DO POBRANIA.

Poniżej podstawowe informacje na temat konkursu.

Przebieg konkursu:

 • etap 1 (PRZEDŁUŻONY TERMIN do 15.10.2023 do 23:59) – termin złożenia drogą elektroniczną kart zgłoszeniowych i dokumentacji fotograficznej zgłaszanych prac (e-mail: sbmfr@uap.edu.pl, format zdjęć ok. 2400/1600 pikseli – A5 300 dpi),
 • etap 2 (19-23.10.2023) – weryfikacja nadesłanej dokumentacji prac i dopuszczenie do konkursu (pierwsza selekcja – komisja konkursowa),
 • etap 3 (23.10.2023) – ogłoszenie listy osób i prac zakwalifikowanych do konkursu.
 • etap 4 (10.11.2023) – ostateczny termin dostarczenia prac dopuszczonych do konkursu.
 • etap 5  – (14.11.2023) Obrady Jury 7. SBMFR ‘2023 (druga selekcja) – wyłonienie laureatów konkursu
 • etap 6  – Wystawa konkursowa18:00, 06.12.2023 , Słodownia+1, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, Poznań – publiczne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień.
 1. Do udziału w konkursie zapraszamy studentów oraz absolwentów maksymalnie do roku od uzyskaniu tytułu magistra lub licencjata uczelni wyższych o profilu artystycznym lub uczelni, które posiadają kierunki artystyczne.
  (Kategoria – licea plastyczne – uczniów klas dyplomowych szkół średnich o profilu plastycznym)
 2. W biennale mogą brać udział tylko prace powstałe w trakcie studiów z pominięciem magisterskich prac dyplomowych (nd. „Kategoria – licea plastyczne”).
 3. Format realizacji nie większy niż 40x40x40 cm wysokości (Komisja zastrzega sobie prawo do dopuszczenia pracy o większym formacie po uprzednim złożeniu stosownej dokumentacji).
 4. Medal i plakieta nie większa niż 30×30 cm (Komisja zastrzega sobie prawo do dopuszczenia pracy o większym formacie po uprzednim złożeniu stosownej dokumentacji).
 5. Prace o tematyce dowolnej.

III. Informacje organizacyjne

 1. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się drogą elektroniczną na adres e – mail: sbmfr@uap.edu.pl lub telefonicznie +48 782810975.
 2. Wernisaż i publiczne ogłoszenie wyników na Wystawie Konkursowej

 3. Wszelkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej biennale.rzezba-uap.pl

IV. Rozstrzygnięcie konkursu.

1. Kwalifikację prac dopuszczonych do konkursu dokona Komisja Konkursowa składająca się z trzech komisarzy konkursu.

2. W skład jury, które dokona ostatecznej oceny prac, wejdą przedstawiciel rodziny Kopczyńskich oraz zaproszeni artyści.

3. Przyznane zostaną nagrody. Szczegółowe informacje powyżej.

4. Uczestnicy konkursu, zostaną zawiadomieni o przyznanych nagrodach i wernisażu wystawy konkursowej i pokonkursowej drogą mailową.

5. Informacja o laureatach będzie też można odnaleźć na stronie biennale.rzezba-uap.pl oraz Facebook SBMFR.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości i ilości przyznawanych nagród.

 V. Postanowienia końcowe

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ REGULAMINU W KAŻDYM CZASIE, W RAZIE ZAISTNIENIA SZCZEGÓLNYCH UZASADNIAJĄCYCH TO OKOLICZNOŚCI.


Komisarze konkursu 7. SBMFR 2023_ mgr Izabela Grudzińska_ mgr Martyna Pająk_ mgr Konrad Smela_