TERMINARZ

09.10.2023 – termin złożenia drogą elektroniczną kart zgłoszeniowych i dokumentacji fotograficznej zgłaszanych prac

19-23.10.2023 – weryfikacja nadesłanej dokumentacji prac i dopuszczenie do konkursu (pierwsza selekcja – komisja konkursowa)

23.10.2023 – ogłoszenie listy osób i prac zakwalifikowanych do konkursu

10.11.2023 – ostateczny termin dostarczenia prac dopuszczonych do konkursu

Termin obrad jury oraz wystawy konkursowej zostanie podany w późniejszym terminie.