TERMINARZ

12.10.2021 – termin złożenia drogą elektroniczną kart zgłoszeniowych i dokumentacji fotograficznej zgłaszanych prac

14-15.10.2021 – weryfikacja nadesłanej dokumentacji prac i dopuszczenie do konkursu

23.10.2021 – ogłoszenie listy osób i prac zakwalifikowanych do konkursu.

10.11.2021 – ostateczny termin dostarczenia prac dopuszczonych do konkursu.

17.11.2021 – obrady jury (druga selekcja) – wyłonienie laureatów konkursu.

17.12.2021 – wystawa konkursowa – 17.12.2021 godz.: 18.00 – publiczne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień.